ASİLDER- Ankara Gençlik Spor ve İzcilik Kulübümüzün temeli  sevgi, sağduyu, adalet, bağımsızlık, doğruluk, güvenilirlik, kalite, safiyet  ve asalet olan 9 ilkemizle üyelerimiz, gönüllülerimiz, gençlerimiz, sporcularımız ve izcilerimiz ile geniş bir aileyiz. Bu geniş ailenin de mevcut ortak değerlerimizin yanına bir de ASİLDER MARŞI’nı  eklemek istedik. Tüm üyelerimizi, gönüllülerimizi, gençlerimizi, sporcularımızı, izcilerimiz ve ASİLDER’e değer veren tüm halkımızı  ÖDÜLLÜ ASİLDER MARŞ SÖZÜ  (ŞİİR) YARIŞMASI’na katılmaya davet ediyoruz.

 

ASİLDER – ANKARA GENÇLİK SPOR VE İZCİLİK KULÜBÜ MARŞ SÖZÜ (ŞİİR ) YARIŞMASI

Yarışmanın Amacı:
ASİLDER – Ankara Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü’nün Kurumsal Marş sözlerinin (şiirinin) belirlenmesidir.

Yarışma Dalı: Şiir (Marş Sözü)

Yarışmanın Kuralları ve Genel Çerçeve:

1. Eser, ASİLDER’i tanıtmak amacına uygun olmalıdır.

2. Başvurular tüm halkımıza açıktır.

3. Şiirler Türkiye Türkçesi’yle imlâ kurallarına uygun ve şiirlerin ölçüsü hece veya aruz olmalıdır. Bu vezinlerde yazılmayan şiirler yarışma dışı kalacaktır.

4. Şiirler, ASİLDER ’in kuruluş tarihi, misyon ve vizyonu ayrıca ilk adımda Ankara’nın, ikinci adımda ülkemizin ve genelde sekiz milyar dünya halkını kucaklayan, kültürümüzle, tarihimizle ilgili, mekânlar gibi değerler içeriğinde bulundurulabilecektir.
Yarışmaya katılan şiirlerde siyasi ögeler bulunmamalı, Türk ahlak, gelenek ve inançlarına uygun olup içeriği ASİLDER’in önemini, kuruluş amaçlarını, yaptığı çalışma ve faaliyetlerini anlatmalıdır.
Ayrıca şiirlerin içeriği, daha önce herhangi bir kurum veya kuruluşun marşının içeriğiyle aynı/benzer olmamalı ve herhangi bir ortamda yayınlanmamış olmalıdır.

5. Katılımcılar sadece bir şiirle yarışmaya katılabilir.

6. Şiir başvurusu, linkteki “Yarışma Başvuru Formu” doldurularak yapılacaktır.

6. Şiirler, alanında uzman üyelerden oluşan seçici kurul tarafından belirlenen ölçütlere göre değerlendirilecektir.

7. Şiirler seçilirken seçici kurula isimsiz olarak, üzerinde üç rakamdan oluşan bir numara ile zarf içerisinde teslim edilecektir. Üç rakamdan oluşan numaraların kime ait olduğu yazılı olan liste kapalı zarfta tutulacak ve seçim yapıldıktan sonra dereceye giren isimler belirlenecektir.

8. Yarışmada birinci seçilen eserin telif hakları, ASİLDER Ankara Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü’ne ait olacaktır. Yarışmayı kazanan şiir sahibi aldığı ödül dışında  bir daha herhangi bir telif ücreti talep etmeyeceğini, yarışmaya katılmakla yani Yarışma Başvuru Formu’nu doldurarak, kabul etmiş sayılacaktır.

8. Yarışmada birinci olan eser, komisyon tarafından gerekli görülürse üzerinde kısmi olarak değişiklik yapılabilecektir.

9. Ödül olarak birinciye 1.000 TL nakit verilecektir.

10. Önemli Tarihler:
Son Başvuru: 11 Şubat 2019 Pazartesi
Sonuçların Açıklanması: 25 Şubat 2019 Pazartesi

11. Ödül töreni, daha sonra duyurulacak ve ASİLDER Marşının sunulacağı bir tarihte yapılabilecektir.

12.  Yarışmaya katılan eserler arasında ASİLDER Marşı olmaya layık bir şiir bulunamadığı takdirde, kurumumuz yarışmayı iptal etmek veya daha ileri  bir tarihte yenilemek hakkına sahiptir.

13. Eserler, Yarışma Başvuru Formunda bulunan bölüme eklenebilecektir.

14. Yarışmaya katılanlar ASİLDER Marş Sözü (Şiir) Yarışmasının şartname hükümlerini aynen kabul ve taahhüt etmiş kabul edilecektir.

15. Yarışmaya katılanlar, seçilen marş sözünün yurt içi ve yurt dışında her türlü (kitap, dergi, yazılı ve görsel medya vs.) yayın organında yayımlanması ve çeşitli programlarda kullanılmasından dolayı herhangi bir telif ücreti istenmeyeceği şartını kabul etmiş sayılırlar.

YARIŞMAYA FORMUNU DOLDURMAK VE MARŞ SÖZÜ (ŞİİR) EKLEMEK İÇİN  LİNKE TIKLAYINIZ.

YARIŞMA BAŞVURU FORMU