EN GENÇ, üniversiteli gençlerin kişisel, sosyal ve profesyonel olmak üzere hayatın her alanında en iyi şekilde yetişmelerine katkı sağlamak üzere, uzman kişilerin katkılarıyla kurgulanmış, üniversite öğrencilerinin insiyatifiyle şekillendirilmiş bir atölye programıdır. Bu proje ile üniversitede öğrenim görmekte olan gençlere varoluş gayesine uygun yeni bir vizyon ve hayatın her alanına katkı sağlayacak bilgi, birikim ve beceriler kazandırarak; ahlâkî ve meslekî bakımdan donanımlı, küresel düşünebilen, aksiyoner gençlerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Farklı kesimlerden çok sayıda kişiyle yapılan mülakatların ardından insanlığa fayda üretme gayesindeki öğrenciler için çalışmalarımız devam etmektedir.

Geniş bilgi için tıklayınız. https://engenc.com/