İzcilik, çocukların ve gençlerin kendi kendine yetebilme ve doğada hayatta kalabilme becerileri geliştirmelerini sağlayarak fiziksel, psikolojik, zihinsel ve sosyal yönden gelişimine katkıda bulunan bir sistemler bütünüdür.

Server Gençlik olarak düzenlediğimiz izcilik programları ile milli ve manevi değerlerine saygılı, temiz, düzenli, disiplinli ve zamanını iyi değerlendiren bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, gençlerin en zor koşullarda bile yaşamını sürdürebilme yeteneği kazanmasını; yararlı alışkanlıklar edinmesini hedefliyoruz.

Gençlere bir yaşam görüşü kazandırmayı da hedeflediğimiz izcilik faaliyeti ile çevreye duyarlı ve hayal gücünün kullanımını teşvik eden bir program yürütüyoruz.