Sevgili Dostlar; üç aylarla yeni bir manevi iklime girmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle tüm dostlarımızın üç aylarını tebrik ediyoruz.

Üç ayların manevi ikliminde, 12 hafta boyunca “Kur’an’ın Anlamıyla Buluşmak” için; yeni ödüllü ve canlı, bireysel ve ailece güzel vakitler geçireceğiniz bir yarışma hazırlandı.

ÖDÜLLÜ & CANLI MEAL HATİM YARIŞMA ŞARTNAMESİ

  • Proje Tanımı

Üç ayların başlamasıyla birlikte Kur-an’ ı Kerim’ in anlamıyla buluşmak için yola çıkıyoruz. Proje kapsamında genellikle yüzünden okuduğumuz kutsal kitabımızda; Rabbimizin bizlerden ne istediğini, neleri emrettiğini, bizlerden önceki kavimlerin başına neler geldiğini Kur-an’ı Kerim mealini okuyarak öğrenmek,  bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Zira Kur- an’ı Kerim’de Rabbimiz “Hiç bilen ile bilmeyen bir olur mu?” diyerek bize bilmenin, öğrenmenin önemini açık bir şekilde buyurmaktadır. Bizlerde yarışmacılarımızı Kur-an’ı Kerim meali okumaya yönlendirerek bilmelerine, öğrenmelerine vesile olmak istiyoruz. Projemizde her hafta önceden duyurusu yapılan kısımlar üzerinden, “Kahoot!” uygulaması aracılığıyla bir bilgi yarışması yapılacaktır.

  • Yarışma Usulü ve Soruların Dağılımları

Yarışmamız 20 Şubat 2021 günü başlayacak olup, 9 Mayıs 2021 tarihinde son bulacaktır. Her hafta yapılan yarışmada ilk üçe girenlere ödül verilecektir. Toplam 12 haftanın sonunda, puanların toplanmasıyla ilk üçe girenlere büyük ödül verilecektir. Haftalara göre sure dağılımları şu şekildedir;

20 Şubat        – Fatiha, Bakara

27 Şubat        – Ali İmran, Nisa

6 Mart            – Maide, En am

13 Mart          – A’raf, Enfal, Tevbe

20 Mart          – Yunus, Hud, Yusuf, Ra’d

27 Mart          – İbrahim, Hicr, Nahl, İsra, Kehf

3 Nisan          – Meryem, Taha, Enbiya, Hac, Mü’minun

10 Nisan        –  Nur, Furkan, Şu’ara, Neml, Kassas, Ankebut

17 Nisan        – Rum, Lokman, Secde, Ahzab, Sebe, Fâtır, Yasin, Saffat

24 Nisan        – Sâd, Zümer, Mü’min, Fussûlet, Şûrâ, Zuhruf, Duhan, Casiye

1 Mayıs          – Ahkâf, Muhammed, Fetih, Hucurât, Kaf, Zâriyât, Tûr, Necm, Kamer, Rahman, Vâkı’a, Hadîd, Mücâdele, Haşr, Mümtehine, Saff,

8 Mayıs          –  Cuma, Münâfikûn, Teğâbün, Talâk, Tahrîm, Mülk, Kalem, Hâkka,          Me’aric, Nuh, Cin, Müzzemmil, Müdessir, Kıyame, İnsan, Mürselat, Nebe, Nâzi’at, Abese, Tekvîr, İnfitar, Mutaffiffin, İnşikâk, Büruc,Tarık,  A’lâ, Ğayişe, Fecr, Beled, Şems, Leyl, Duha, İnşirah, Tin, Alak, Kadr, Beyyine, Zilzal, Adiyat, Kâria, Tekasür, Asr, Hümeze, Fîl, Kureyş, Mâ’un, Kevser, Kafirun, Nasr, Tebbet, İhlas, Felak, Nas

Yarışmacılarımız yarışmaya hazırlanmak için istedikleri Kur’an-ı Kerim mealini okuyabilirler. Ankara Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Proje Ekibimiz, Prof. Dr. Hasan Tahsin FEYİZLİ’nin hazırladığı Feyzü’l Furkan Tefsirli Kur’an-ı Kerim Meali’ni önermektedir. Feyzü’l Furkan Tefsirli Kur’an-ı Kerim Meali’ni ücretsiz olarak http://feyzulfurkan.com/ web sitesinden de okuyabilir yada https://akra.media/Medya/ProgramDetay/167/kur-an-i-kerim-meali-cuz- linkini tıklayarak dinleyebilirler.

Her hafta yarışma kendi tarihi için belirlenmiş olan sureler üzerinden yapılacaktır. İş bu sureler arasında herhangi bir değişiklik olması durumunda, katılımcılara önceden haber verilecek olup, değişiklik yapma hakkı ASİLDER tarafından saklıdır. Her hafta 12 soru ile yarışma gerçekleştirilecektir. Soruların zorluk seviyeleri; kolay, orta, zor, çok zor olacak şekilde 4 kademede olacaktır. Puanlamalar Kahoot uygulaması sistemi üzerinden yapılacaktır.

  • Katılım Şartı

Yarışmaya yaş sınırı olmadan herkes katılabilir. Yarışmaya katılırken Kahoot uygulaması Kullanıcı adı olarak ad-soyad yazılması gerekmektedir.

Örnek olarak, AliYılmaz şeklinde olabilir. Ayrıca aynı ad-soyadı kullanacak birden fazla yarışmacı olma durumu ile karşılaşırlarsa ya da böyle bir ihtimale karşı, yarışmacılar ad-soyad yanına bitişik iki rakam ekleyebilirler. AliYılmaz62 gibi kullanıcı adı belirleyebilirler. Ancak; 12 hafta sonunda verilecek büyük ödüllerin sahiplerini belirlemek için yarışmaya katılan herkes, her hafta aynı kullanıcı adı ile katılım sağlamak zorundadır. Gerçekleşecek yarışmalarda kullanılacak kullanıcı adının tek harfi, rakamı veya boşluk vb. bile farklı olsa o haftanın puanı büyük ödül için yapılan toplama dahil edilemez.

(Örnek: 1. Hafta AliYılmaz62, 2. Hafta Ali.Yılmaz62 olarak katılan yarışmacımız 2. Hafta almış olduğu puan, büyük ödül için toplanacak puanlarına dahil edilmez.)

  • Ödüller

Her hafta dereceye giren yarışmacılarımıza sırası ile;

Birinciye 250 TL,

İkinciye 150 TL,

Üçüncüye 100 TL ödül verilecektir.

12 haftanın ardından puanlarının toplamı neticesinde ilk üçe girenlere sırası ile;

Birinciye 2500 TL,

İkinciye 1500 TL,

Üçüncüye 1000 TL büyük ödül verilecektir.

Haftalık yarışmalarda dereceye giren bir yarışmacıya, üst üste iki hafta ödül kazanması halinde, ikinci hafta ödül verilemeyecek olup, söz konusu ödül sonraki katılımcıya verilecektir. Bunun sebebi daha fazla yarışmacının ödül kazanmasını sağlamaktır.

Kahoot sisteminde bir yarışmaya en fazla 2000 yarışmacı katılabilmektedir. Bu sebeple yarışmaya giremeyenler için yeni bir yarışma açılması sorumluluğu ASİLDER’e ait değildir.

  • Ödüllerin Takdimi

Yarışma sonrasında ödül almaya hak kazananlar 0 535 775 65 48 numaralı telefona Whatsapp uygulaması üzerinden ad-soyad, dereceye girdiğini gösteren Kahoot uygulmasından alınmış ekran görüntüsünü ve IBAN bilgilerini ileteceklerdir. Bizlerde gerekli bilgiler geldikten sonra ödüllerini kurumsal banka hesabımız üzerinden iletilecektir.

18 Yaşından küçük ve banka hesabı olmayan yarışmacılarımız Whatsapp uygulaması üzerinden ad-soyad, dereceye girdiğini gösteren Kahoot uygulmasından alınmış ekran görüntüsünün yanında yasal velisinin ad-soyad ve IBAN bilgilerini iletebileceklerdir.

  • Diğer Hükümler

Yarışmaya katılanlar ödüllerin kendilerine takdimi için Hesap bilgileri ve ad–soyad bilgilerini tarafımızla paylaşmayı kabul etmekte olup, bu konuda açık rıza vermiş sayılacaktır.

Yarışmaya katılanlar bu şartnamede yazılı olan hükümleri kabul etmiş sayılacaktır. Ankara Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü Derneği ASİLDER şartnamede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

  • Projeyi Düzenleyen

Ankara Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Proje Ekibi

  • Bilgi – İletişim

Adres : Karargahtepe Mah. Çavdar Sok. No:23/A Keçiören Ankara

Web : www.asilder.org

E-Posta: asilder@asilder.org

GSM : 0535 775 65 48

Tel : 0312 361 57 64