ANKARA GENÇLİK SPOR VE İZCİLİK KULÜBÜ

Konu: Olağan Genel Kurul Çağrısı

Sayın Üyemiz

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu’nun 01.04.2023 Cumartesi günü Saat:16.30 da Karargahtepe Mahallesi  Çavdar Sokak no:43/A  KEÇİÖREN/ANKARA adresindeki Dernek merkezimizde aşağıdaki gündemle yapılmasına, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda, bir sonraki toplantının, katılan üyelerle 08.04.2023 Cumartesi günü aynı yerde ve aynı saatte yapılmasına karar verilmiştir.

Teşriflerinizi bekler ve sağlık ve esenlikler dileriz

                                                                         SALİH DÖLEK

Ankara Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                              

Gündem:

a) Açılış ve yoklama.

b) Divan teşekkülü.

c) Yönetim ve denetim kurulu ‘’Faaliyet raporlarının’’ okunması,

d)  Mali gelir – gider hesaplarının okunması ve ibrası,

e) Yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye seçimi,

f) 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu gereği İsim Değişikliği

g) 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu gereği Tüzük değişikliği

h) Dilek, temenniler ve kapanış.