İtikâf, dünya ile ilişkileri asgarî düzeye indirerek, kişinin kendisiyle baş başa kalması, daha fazla ibadet ederek dualarla ve ibadetlerle günahlarının bağışlanmasını ummasıdır. Tüm bunlarla birlikte Allah’a yaklaşmak için bir vesiledir. İslâmî literatürdeki tanımı, “Bir mescitte Allah’ın rızasını kazanma niyetiyle ve belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmek” olan itikâfla ilgili birçok hadis-i şerif bulunmaktadır ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) önemli bir sünnetidir.

Bu sünneti gençler arasında yaygınlaştırmak, hayatın meşgalesinden ve gündelik yaşamdan sıyrılarak kendi özüne dönmenin önemine dikkat çekmek ve Ramazanın son on gününü bereketli bir zaman idrakine dönüştürmek için Genç İtikâf projesini hayata geçirdik.

Genç İtikâf organizasyonu ile gençlerin, dünyaya ait her şeyi bir kenara bırakarak 10 gün itikâfa çekilmelerini teşvik ediyor, itikâfı tanımalarına, sevmelerine ve bu güzel sünneti yaşamalarına destek olmayı amaçlıyoruz.